Amazing Spider-Man Wiki
Advertisement

Release Dates for The Amazing Spider-Man 2.

 • UK 10 April 2014 (London) (premiere)
 • France 11 April 2014 (Paris) (premiere)
 • Italy 14 April 2014 (Rome) (premiere)
 • Germany 15 April 2014 (Berlin) (premiere)
 • Belgium 16 April 2014
 • UK 16 April 2014
 • Ireland 16 April 2014
 • Japan 16 April 2014 (Tokyo) (premiere)
 • Russia 16 April 2014 (Moscow) (premiere)
 • Austria 17 April 2014
 • Australia 17 April 2014
 • Switzerland 17 April 2014 (German speaking region)
 • Germany 17 April 2014
 • Denmark 17 April 2014
 • Spain 17 April 2014
 • Israel 17 April 2014
 • New Zealand 17 April 2014
 • Portugal 17 April 2014
 • Uruguay 17 April 2014
 • Bulgaria 18 April 2014
 • Mexico 18 April 2014
 • Sweden 18 April 2014
 • Poland 21 April 2014
 • Switzerland 23 April 2014 (Italian speaking region)
 • Italy 23 April 2014
 • Taiwan 23 April 2014
 • Argentina 24 April 2014
 • Bolivia 24 April 2014
 • Czech Republic 24 April 2014
 • Dominican Republic 24 April 2014
 • Georgia 24 April 2014
 • Croatia 24 April 2014
 • South Korea 24 April 2014
 • Macedonia 24 April 2014
 • Netherlands 24 April 2014
 • Serbia 24 April 2014
 • Russia 24 April 2014
 • Slovenia 24 April 2014
 • Ukraine 24 April 2014
 • USA 24 April 2014 (New York City, New York) (premiere)
 • Ecuador 25 April 2014
 • Estonia 25 April 2014
 • Finland 25 April 2014
 • Iceland 25 April 2014
 • Japan 25 April 2014
 • Lithuania 25 April 2014
 • Latvia 25 April 2014
 • Norway 25 April 2014
 • Turkey 25 April 2014
 • Venezuela 25 April 2014
 • South Africa 25 April 2014
 • Switzerland 30 April 2014 (French speaking region)
 • France 30 April 2014
 • Indonesia 30 April 2014
 • Philippines 30 April 2014
 • United Arab Emirates 1 May 2014
 • Bahrain 1 May 2014
 • Brazil 1 May 2014
 • Chile 1 May 2014
 • Colombia 1 May 2014
 • Costa Rica 1 May 2014
 • Greece 1 May 2014
 • Guatemala 1 May 2014
 • Hong Kong 1 May 2014
 • Honduras 1 May 2014
 • Hungary 1 May 2014
 • India 1 May 2014
 • Iraq 1 May 2014
 • Jordan 1 May 2014
 • Kuwait 1 May 2014
 • Lebanon 1 May 2014
 • Malaysia 1 May 2014
 • Oman 1 May 2014
 • Panama 1 May 2014
 • Peru 1 May 2014
 • Pakistan 1 May 2014
 • Qatar 1 May 2014
 • Singapore 1 May 2014
 • Slovakia 1 May 2014
 • El Salvador 1 May 2014
 • Syria 1 May 2014
 • Thailand 1 May 2014
 • Bangladesh 2 May 2014
 • Canada 2 May 2014
 • Egypt 2 May 2014
 • Ethiopia 2 May 2014
 • Jamaica 2 May 2014
 • Kenya 2 May 2014
 • Sri Lanka 2 May 2014
 • Nigeria 2 May 2014
 • Romania 2 May 2014
 • USA 2 May 2014
 • Vietnam 2 May 2014
 • China 4 May 2014
 • Cambodia 8 May 2014
Advertisement